<output id="8zz3q"></output>
<blockquote id="8zz3q"><sup id="8zz3q"></sup></blockquote>
 • <code id="8zz3q"><strong id="8zz3q"><dl id="8zz3q"></dl></strong></code>

  <code id="8zz3q"></code>

   2019年部编版一年级语文下册期中试题及答案

   时间:2019-04-11 作者: 试题来源:网络

   2019年部编版一年级语文下册期中试题及答案

   本资料为WORD文档,请点击下载地址下载
   文章来 源
   莲山课件 w w
   w.5 Y K J.Com

       部编一年级下册语文期中测试卷            事情(qinɡ    qínɡ)        街道(bào    dào)        掰开(bān    bāi)    有趣(qù    q?#31119;?nbsp;   
                   .                    .                .            .                
       (满分 100 分,答卷时间 60 分钟)                                                                                    
                                   壮观(ɡuān    ɡuānɡ)    睡觉(jué    jiào)        鞭炮(pào    bào)    一匹(pī    pǐ)    
   一、?#19968;?#25340;,在拼音下面写出汉字。                        .                    .                        .        .                
                                                                                               
   qǐnɡ        qīnɡ    qínɡ        qínɡ        五、?#19968;?#36830;。                                                                
                                                                                                       
                                   1.把拼音和对应的字连起来。                                                
   问    水    天        心            独    敢    粽        鼻    藏        严    场    初    能    迹    
   yǐ    jīnɡ    fēichánɡ    bǎixìnɡ        zhǔyào                                                                                
   chūnfēnɡ    xiǎocǎo    huāduǒ        shēnɡ    jī        ?#25324;    dú    bí    zònɡ    chǎnɡ    cánɡ    yán    nénɡ    jì    chū    
                                                                                                   
       吹绿了    ,吹开了    ,大地一片    。        2.连一连。                                                                
                                                                                                   
   二、同音字组词。                            直        非            一口        大树                金黄的            小草            
   以(    )    青(    )    和(    )            是        哭            一棵        星星                清清的            落叶            
                                   笑        弯            一颗        水井                青青的            河水            
                                                                                                       
   已(    )    清(    )    河(    )            对        近            一首        鲜花                圆圆的            翅膀            
                                   远        错            一朵        古诗                透明的            月亮            


    


   再(    )    生(    )    进(    )
   在(    )    声(    )    近(    )
   三、?#19968;?#26597;字典。                
                       
   要查的字        先查大写字母    再找音节    页码    组词       3.背一背,连一连。            
   敏而好学    不能则学    ?#22909;?#19981;觉晓    浮萍一道开
   不知则问    而义自见    举头望明月    处处闻啼鸟
   读书百遍    行万里路    松下问童子    低头思故乡
   读万卷书    不耻下问    不解藏踪迹    言师采药去


   六、用“\”划去括号里不正确的字。

   1.天(哪    那)么晚了,他能去(哪    那)里呢?

   2.从这个大门走(进    近)去再左拐,离小明家就很(进    近)了。

   3.我(以    已)经长大了,(以    已)后自己的事情就应该自己做。

   4.我每天都是写(玩    完)作业再(玩    完)。

    
   姓名:
    


   四、读一读,用“√”标出下面加点字的正确读音。    七、?#19968;?#22635;。


    
   1.读一读,填一填。

   通知

   亲爱的?#39029;?/a>:

   您好!我校于本周五晚上七点在各班教室召开
   ?#39029;?/a>会,请安排好您的工作和生活,准时参加。

   教导处

   2018 年 4 月 19 日
    


   八、阅读短文,回答问题。

   花    钟

   小白兔没有钟,不知道时间,就请小山羊想办法。小山羊?#36879;?#23567;白兔三盆花——牵牛

   花、午时花、夜来香。

   太阳出来了,小白兔还在睡觉。牵牛花张开喇叭喊:“小白兔,起床了!”

   太阳升到头顶,小白兔还在跳舞,午饭也忘了吃。午时花开了,笑嘻嘻地?#26657;骸?#23567;白

   兔,该吃饭了!”

   天黑了,小白兔还不想睡觉。夜来香开了,张开小嘴轻轻唱?#29275;骸?#23567;白兔,八点了,

    
   时间:        地点:    
   参加人:    事情:

    


   快睡吧!”
        

   通知人:


   通知时间:

   2.想一想,填一填。

   (1)“平”读作(    ),笔顺是(    ),

   组词?#28023;?nbsp;   )(    )(    )。

   (2)“医”一共(    )画,第七画是(    ),组词(    )。

   (3)“再”读作?#28023;?nbsp;   ),第四画是(    ),组词?#28023;?nbsp;   )。   3.背一背,填一填。


   红冠不用裁,满身    走将来。
   不敢轻言语,一叫    万户开。


   4.想课文,填一填。

   (1)桃对(    ),柳对杨。莺歌对燕舞,鸟语对(    )。

   (2)玉不琢,不(    )器,人不学,不知(    )。

   (3)(    )风吹    夏(    )落    (    )霜降    冬(    )飘

   (4)河水(    )天气(    ),小小(    )蛙大眼睛。保护禾苗(    )

   害虫,做了不少好事(    )。(    )你爱护小(    )蛙,好(    )禾苗不

   (    )。
    

   小白兔有了这三种花,起床、吃饭、睡觉再也不会忘记了。   ?#20445;?#23567;山羊?#36879;?#23567;白兔的花是                        、                、            。
                                                                                               
   这三种花可以帮小白兔按时                    、        、    。            
                                                                               
   2.短文有(    )个自然段,第三自然段有(        )句话。                    
   ?#24120;?#35835;了短文,我知道了,        花在早晨开?#29275;?nbsp;               花在中午开?#29275;?nbsp;       花
                                                                                       
   在晚上开放。所以,这些花被称为                        。                                            
   九、看图写句子。(不会写的?#38047;?#25340;音代替)                                            
   夏天多有趣!蜻蜓在                                        ,蝴蝶在                    ,
                                                               
   小蝌蚪在                                。夏天美得像一幅多彩的画。                    


    

   十、九对七、十对九
   部分答案:            
   一:    直    弯    
               
   请、清、晴、情、    是    非    
               
   已经、非常、百姓、主要、    笑    哭    
               
   春风、小草、花朵、生机、    对    错    
               
       远    近    

   二:                
   已经、自己    一口    水井        
                   
   青菜、清水    一棵    大树        
                   
   和?#23567;?#27827;水    一颗    星星        
                   
       一首    古诗        
   再次、在此    一朵    鲜花        
                   
   生机、声音                
   进去、远近    金黄的    落叶        
                   
       清清的    河水        
   三    青青的    小草        
                   
   略    圆圆的    月亮        
                   
       透明的    翅膀        
   四:第一个、第二个、第一个、第二个                
   第一个、第二个、第一个、第二个    敏而好学    不耻下问    ?#22909;?#19981;觉晓    
                   
       处处闻啼鸟            
   五:    不知则问    不能则学    举头望明月    
                   
       低头思故乡            
   一对二、二对一、三对四、四队三、五对六、六对七、七对五、八对    读书百遍    而义自见    松下问童子    
                   
   弟 5页/(共 8页)        弟 6页/(共 8页)        
    
   言师采药去    略

   读万卷书    行万里路    不解藏踪迹

   浮萍一道开    略

   第一个、第二个
   第二个、第一个
   第一个、第二个

   第一个、第二个

   七:
   本周五晚上七点、、我校各班教室、?#39029;?/a>、?#39029;?/a>会

   教导处

   2018 年 4 月 19 日   文章来 源
   莲山课件 w w
   w.5 Y K J.Com
   点击排行

   最新试题

   ?#33805;?#35797;题

   | 触屏站| 加入收藏 | 版权申明 | 联系我们 |
   烈火时时彩软件手机版

   <output id="8zz3q"></output>
   <blockquote id="8zz3q"><sup id="8zz3q"></sup></blockquote>
  1. <code id="8zz3q"><strong id="8zz3q"><dl id="8zz3q"></dl></strong></code>

   <code id="8zz3q"></code>

    <output id="8zz3q"></output>
    <blockquote id="8zz3q"><sup id="8zz3q"></sup></blockquote>
   1. <code id="8zz3q"><strong id="8zz3q"><dl id="8zz3q"></dl></strong></code>

    <code id="8zz3q"></code>